:: CATIPv6 Testbed network program ::

จากการที่คณะทำงานได้พิจารณาในประเด็นนี้ ใคร่ขอได้โปรดแสดงความคิดเห็น อภิปราย เสนอแนะ เพื่อรวบรวมสรุป เชิญได้เลยครับ

This entry was posted in :: CATIPv6 Working Group Activities ::. Bookmark the permalink.

11 Responses to :: CATIPv6 Testbed network program ::

 1. Pingback: :: CATIPv6 Brainstorming discussion :: | :: CATIPv6's Blog for CATIPv6 working group ::

 2. ไพฑูรย์ ฯ says:

  จากที่กระผมได้พิจารณา ในประเด็นหัวข้อนี้ ผมมีความเห็นว่า ควรจัดทำ เพื่อฝึกทักษะ และเป็นการ Eduate บุคคลากร ไปในตัว ต้องจัดทีมงาน เพื่อสร้าง network testbed ขึ้นมา โดยอาศัย existing network ที่เราใช้งานอยู่ มาทำให้เกิดประ โยชน์ วอ. ช่วย assign IPv6 Block สำหรับการทดสอบมาด้วยครับ จะได้ดูว่า จะดำเนินการ อย่างไร ต่อไป

  • wasan sanohkan says:

   ด้วย มอ. มีการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ IPv6 ที่ส่วนเทคนิคอินเทอร์เน็ตรวมถึงการอบรมเพราะฉะนั้นขอให้เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมภายในเพื่อถ่ายทอดความรู้ ขอให้จัดทำแผนภายในก่อน โดยใช้ทรัพยากรภายใน ผมได้มอบหมาย ผส.อม. ให้นัดประชุมภายในเพื่อจัดทำแผนเป็นการด่วน โดยผมจะเป็นประธานให้ครับ

   ฝมอ.
   วสันต์

   • catipv6 says:

    รับทราบครับ อยากให้ดำเนินการเลยครับ เพราะในจังหวะที่จะมีการแสดง Event งานต่างๆ CAT ก็ไม่ค่อยจะมีอะไร Update การดำเนินการในเรื่อง IPv6 เท่าที่ควรจะเป็นครับ

 3. sujin กต says:

  เรียน พี่ไพฑูรย์
  เห็นด้วยกับการจัดให้มีการฝึกทักษะ CATIPv6 ครับ ด้วยจะได้มีพื้นฐานที่จะตอบลูกค้าที่ประสงค์ใช้งานผ่าน กสท ดังนั้นมิทราบว่าโปรแกรมจะมีการเสริมสร้างทักษะ ที่สามารถแนะนำ หรือตอบข้อสงสัยลูกค้าเบี้องต้น หากต้องการใช้งาน , ทดสอบ IPv6 จาก กสท หรือไม่ครับ

  ขอบคุณ

  • ไพฑูรย์ ฯ says:

   มีอยู่ 2 ส่วน อาจจะทดสอบการเชื่อมต่อการใช้ IPv6 ผ่าน Tunnel Broker Server ฟรีทั่วไปที่ให้บริการ มีหลายที่ เช่นที่ http://tunnelbroker.net/ หรือ http://gogonet.gogo6.com/ หรือในประเทศไทย ก็จะเป็น http://tb.ipv6.nectec.or.th/ ของ กสท ก็กำลังจะมีให้ทดลองใช้งานเหมือนกัน เร็ว ๆ นี้ เพราะฉนั้น แล้วแต่ละที่จะให้เราทำตามขั้นตอนการทำ Tunnel เพื่อสร้าง connection V6 อย่างไรในแต่ละ ผู้ให้บริการ
   หรือทดสอบ โดยการนำเอา CATIPv6 Home Gateway ไปใช้งาน โดยไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายการให้บริการได้เลยครับ ก็จะสามารถใช้งานเครือข่าย IPv6 ได้
   ขอบคุณครับ

 4. wirote rugprasertsuk says:

  ผล vote น่าจะพอคาดเดาได้ครับ แต่ผมเสนอว่า วิธีการอย่างไร หรือ มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ให้ ผู้ที่ต้องการใช้งาน ทราบ และ setup หรือ ใช้งานได้อย่างสะดวกครับ

  • ไพฑูรย์ ฯ says:

   เป็นเพียงขั้นต้น ในการดำเนินการว่า ตาม CATIPv6 Policy กับ โปรแกรมการทำเรื่องนี้ เรามีความเห็นว่า จะทำหรือไม่ ส่วนขั้นตอนการดำเนินการ ค่อยมาว่ากัน ในรายละเอียดครับ

 5. ปิยะชาติ วัฒนเศรษฐพงศ์ says:

  เห็นด้วยครับ

 6. Pitoon says:

  หลังจากที่ Post ข้อความมาได้ระยะหนึง ขอความร่่วมมือ คณะทำงาน ฯ ที่จะร่วมทำโครงข่ายทดสอบแจ้งรายชืื่อ e-mail โดย Post ผ่าน Blog นี้ เพื่อจัดทำ mailing-list สำหรับการดำเนินการในทางเทคนิคและประสานในเรื่อง สำหรับจัดทำโครงข่ายทดสอบ เพื่อเป็นการสร้างเสริม ทักษะในเรื่อง IPv6 หลักเกณฑ์ คร่าว ๆ เบื้องต้น
  – มีวงจรอินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนบริการอินเทอร์เน็ต
  – อุปกรณ์ Router (cisco) รองรับ IPv6
  เชิญแจ้งรายชื่อ พร้อม E-mail ได้เลยครับ ขอบคุณครับ

 7. ไพฑูรย์ ฯ says:

  2001:0C38:0000:0000::/36 Prefix Block สำหรับการทำ Testbed Network
  ฝ่ายหรือส่วนใด ที่ต้องการใช้ งาน IPv6 prefix โปรด Mail แจ้งมายัง sics-ipv6@cat.net.th เบื้องต้น

  1. เทคนิค วิธีการ การเชื่อมโยงวงจร ขอให้ใช้ วงจรใช้งานเดิมที่เชื่อมโยงโครงข่าย อินเทอร์เน็ต กสท.
  2. ตรวจสอบว่า Router ท่าน รองรับ IPv6 หรือไม่
  3. จะได้มีการ Allocate IPv6 ให้ท่านต่อไป
  4. ใช้เทคนิค manual Tunnel ในการเชื่อมโยงโครงข่าย CATIPv6 Tested bed

  ขอบคุณครับ
  ไพฑูรย์ ฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s